♥♥ HAPPY BIRTHDAY KIM TAEYEON ♥♥gif snsd taeyeon girlsgif snsd taeyeon girlsgif snsd taeyeon girlsgif snsd taeyeon girls


Happy Birthday my dear Kim Taeyeon. Words aren’t enough to express how much I admire you and love you. I wish you all the best in this world and a healthy long life , keep lighting the world with that beautiful smile of yours and never change that wonderful being you are and we, sones, are so proud of.
Thanks for everything Kim TaeyeonChúc mừng sinh nhật Kim Tae Yeon - trưởng nhóm tài năng và mạnh mẽ nhất Biểu tượng cảm xúc heart         Cám ơn bạn đã cho chúng tôi đến với Girls' Generation, cám ơn bạn đã mạnh mẽ vượt qua 9 năm thử thách: nước mắt và nụ cười cùng chúng tôi, Cám ơn vì đã là một phần của So Nyuh Shi Dae. CÁM ƠN RẤT NHIỀU, KIM TAE YEON Biểu tượng cảm xúc heart
#Happy27thTaeyeonDay.
Happy Birthday Kim Taeyeon - talented team leader and the most powerful. Thank you for letting us come to Girls' Generation, thank you for 9 years strong overcome challenges: tears and smiles with us, Thank you for being a part of So Nyuh Shi Dae. THANK YOU VERY MUCH, Kim Tae-yeon Emoticons heart
# Happy27thTaeyeonDay.생일 축하 김 태연 - 재능있는 팀 리더와 가장 강력한. 우리가 소녀 시대에 와서 주셔서 감사합니다, 구년 강한 극복 과제 주셔서 감사합니다 : 눈물이 우리와 함께 미소, 소녀 시대의 일부가되는 주셔서 감사합니다. 감사합니다, 김 태연 이모티콘 심장
# 행복 27 일 태연의 날.Kim TaeYeon HPBD Quotes

CICK