♥♥Happy Birthday Choi SooYoung♥♥

         
Xin chào cô công chúa nhỏ xinh của tôi! Choi SooYoung 

Hôm nay là ngày 10.02.2016 
Cùng cái ngày này 27 năm về trước đã có một đứa bé nhỏ nhắn xinh xắn được sinh ra trên đời này!
Và không ai khác chính là icon-dong-hungole-blog (505)icon-dong-hungole-blog (505)Choi Thiếu Giaicon-dong-hungole-blog (505)icon-dong-hungole-blog (505) của chúng tớ icon-dong-hungole-blog (580)

Chúc mừng cậu! Choi Sooyoung!
Chúc mừng ngày sinh nhật của cậu icon-dong-hungole-blog (624)

Chúc cậu sẽ có một sinh nhật thật vui và thật ý nghĩa icon-dong-hungole-blog (612)
Hãy tận hưởng những ngày mới thật vui vẻ nhé icon-dong-hungole-blog (619)
Hãy tiếp tục là Choi Sooyoung của chúng tớ icon-dong-hungole-blog (624)

Hãy cùng SNSD đi vững trên con đường tương lai phía trước icon-dong-hungole-blog (637)

Đừng bao giờ bỏ cuộc vì cậu đã có chúng tớ ở bên cạnh luôn dõi theo và âm thầm bảo vệ cậu! Chúng tớ là SONES luôn ở bên cậu icon-dong-hungole-blog (609)Hello princess my pretty small! Choi Sooyoung

Today is the day 10/02/2016
The same day 26 years ago there was a lovely little boy was born in this world!
And none other of our Phase I'm Choi Missing

Congratulations! Choi Sooyoung!
Happy birthday boy

Happy birthday, you will have a fun and meaningful
Enjoy the new day really have fun
Let's continue our Choi Sooyoung's me

Let's go firmly on the path SNSD future ahead

Do not ever give up because you've got them on the side I always watched and silently protect you! We're always there for him is SONES


나의 공주가 아주 작은 안녕하세요! 최 수영

오늘은 날 2016년 10월 2일입니다
같은 날 26 년 전 사랑스러운 작은 소년이 세계에서 태어난 있었다!
그리고 우리의 위상 아무도 다른 내가 최 누락 해요

축하합니다! 최 수영!
생일 소년

생일 축하 해요, 당신은 재미와 의미 자체가
정말 재미 새로운 하루를 즐길 수
의 우리의 최 수영의 저를 계속하자

의 전방 경로 소녀 시대의 미래를 확실하게 가자

당신은 내가 항상 지켜 측면을 가지고 있기 때문에 절대 포기하고 자동으로 당신을 보호하지 마십시오! 우리는 항상 촬영이 SONES 때문이다있어[​IMG][​IMG]